Model Quinn: Het Competing Values Framework van Quinn: kenmerken van succesvolle organisaties en rollen van topmanagers.

Model Quinn

Wat is het Competing Values Framework van Quinn?

Het Competing Values Framework van Quinn is gebaseerd op eerder onderzoek van Quinn en Rohrbaugh naar kenmerken van succesvolle organisaties. Het onderzoek wees uit dat het succes van een bedrijf voornamelijk wordt beïnvloed door twee dimensies. Quinn benoemt ze als Interne oriëntatie versus Externe oriëntatie en oriëntatie op Flexibiliteit versus oriëntatie op Beheersing.

Quinn hield zich hierna bezig met het definiëren van alle kwadranten die door dit model werden gecreëerd en noemde dit het 'Competing Values Framework' en bekeek de rollen van een manager.

Quinn: rollen en typologie van managers

  • De stimulator staat voor teamwork en cohesie. Is bemiddelaar in  interpersoonlijke conflicten.
  • De mentor is hulpvaardig en toegankelijk. Gericht op de ontwikkeling van mensen.
  • De innovator is creatief en stimuleert aanpassing en verandering.
  • De bemiddelaar is politiek opmerkzaam, overtuigend, invloedrijk en houdt zich in het bijzonder bezig met het handhaven van de externe legitimiteit.
  • De producent is taakgeoriënteerd en productiegericht en motiveert medewerkers om de productie te laten stijgen en de vastgestelde doelen te behalen.
  • De bestuurder houdt zich bezig met de planning en het vaststellen van de doelen en stelt duidelijk de verwachtingen vast.
  • De coördinator is structuur gericht, organiseert en coördineert de inspanningen van mensen en let op de logistieke en huishoudelijke kwesties.
  • De controleur houdt de prestaties in de gaten is procedureel gericht en handelt het papierwerk af.