HomePCM

PCM: Process Communication Management, het model verschaft inzicht in mensen door hun persoonlijkheid te styleren als een gebouw met een zestal verdiepingen in de vorm van persoonlijkheidstypen.

PCM

Wat is PCM?

PCM staat voor Process Communication Management, een model dat ontwikkeld is door Dr. Taibi Kahler. Het model verschaft inzicht in mensen door hun persoonlijkheid te styleren als een gebouw met een zestal verdiepingen in de vorm van persoonlijkheidstypen.

Ieder mens bestaat dan uit een combinatie van deze typen. Het dominerende basistype (de eerste verdieping) staat al vast bij de geboorte en de volgorde van de rest van verdiepingen wordt al in de kinderjaren vastgelegd, maar men kan zich door bewustwording en training in alle typen verder ontwikkelen mits men de hogere en minder ontwikkelde verdiepingen laat steunen op de bredere en reeds ontwikkelde verdiepingen daaronder.

De zes persoonlijkheids-typen in PCM

In het model zijn zes persoonlijkheidstypen ontwikkeld vanuit een aantal percepties als voelen (mededogen), denken (logica, normen en waarden) en handelen (niets doen, doen of reageren). Zij hebben verder hun eigen golflengte (verzorgend, vragend, instruerend of speels) en psychologische behoeftes (erkenning van persoon, werk of overtuiging, privacy, opwinding en spel).

  • de reageerder is mensgericht, harmonieus en verzorgend en stuurt aan op het opbouwen en erkenning van persoonlijke relaties.
  • de workaholic is eerder resultaatgericht (feiten, cijfers, data en erkenning daarvan), praktisch ingesteld en staat meer open voor zakelijke relaties.
  • de doordrijver is gericht op normen en waarden en resultaat, traditioneel en stuurt aan op een relatie gebaseerd op respekt.
  • de dromer is vaker inactief, wil en moet regelmatig alleen zijn, zoekt naar duidelijke instructies, mijdt risico's en wil een intellectuele relatie.
  • de promotor is eerder impulsief en neemt risico's, en wil grote lijnen, opwinding en actiegerichte relaties.
  • de rebel heeft ook oog voor de grote lijnen, is spontaan maar bovendien makkelijk te verleiden en is eerder ge├»nteresseerd in humor en spel.

Waarde van zes 'PCM typen'

Elk type heeft zijn sterkes en zwaktes; er is niet zo zeer sprake van beter of slechter. Door problemen, stress en uitdagingen kunnen mensen gedwongen worden of zichzelf dwingen tot het ontwikkelen van hun volgende verdieping. Dit wordt faseren genoemd. Indien de psychologische behoeftes van het basistype en de fase onbevredigd blijven raken mensen in de stress en worden ze ongelukkig.

Het inzicht in de mix van deze typen en het inspelen op de golflengtes en behoeftes levert een praktisch handvat voor de ontwikkeling van mensen, organisaties, relaties en werk.
Men kan stress en conflicten oplossen en de communicatie bevorderen door zijn gedrag aan te passen aan de wederpartij en daarmee ruis, ergernis, boosheid en frustraties voorkomen.