Missie en visie: de (woordelijke) basis van een strategie. Met de missie en visie wordt de identiteit van een organisatie verwoord alsmede de bestaansreden en een globaal toekomstbeeld.

Missie en visie

Wat is een missie en visie?

De missie en visie vormen de (woordelijke) basis van een strategie. Met de missie en visie wordt de identiteit van een organisatie verwoord alsmede de bestaansreden en een globaal toekomstbeeld.De missie is een kernachtige uitdrukking van de bestaansreden van een organisatie, is relatief permanent en geeft de basis identiteit van de organisatie weer.

Een missie is helder geformuleerd en is een krachtig en inspirerend instrument dat duidelijk maakt wat de essentie van een organisatie is. Een missie is breed gedragen en stimuleert zodoende de medewerkers in dezelfde richting.

Een visie is het beeld en/of verwachting van de toekomst en bevat een beeld over de omgeving, de gewenste positie (plaats en rol van een organisatie hierin), en hoe die gewenste positie te realiseren.