HomeMBTI

MBTI: Myers-Briggs Type Indicator voor indeling van persoonlijkheidsmodellen.

MBTI

Wat is MBTI?

MBTI slaat op de Myers-Briggs Type Indicator. Het is veelvuldig gehanteerde indeling van persoonlijkheidsmodellen. Het model is ontwikkeld door Katharine Briggs en Isabel Myers en is gebaseerd op de theorie van Carl G. Jung over psychologische types.
Het model deelt voorkeuren van iemand in vier dimensies:

 • de gerichtheid op de omgeving: extraversie of introversie
 • de wijze van waarnemen: sensing (via observatie) of intuition (intuïtitief)
 • de wijze van beslissen: thinking of feeling
 • de wijze van 'werken': judging (gestructureerd) of perceiving (spontaan en flexibel)        

De 4 MBTI dimensies

 • Extraversie - Introversie
  Extraversie (E): gericht op de buitenwereld. Persoon communiceert bij voorkeur mondeling en praat het liefst, om ideeën verder uit te werken, heeft brede interesse en is expressief. Neemt makkelijk initiatieven in werk en relaties.
  Introversie (I): gericht op eigen belevingswereld. Persoon communiceert bij voorkeur schriftelijk en denkt het liefst na om ideeën verder uit te werken. Verdiept zich in zijn interessen. Is op zichzelf en ingetogen en neemt initiatief als iets belangrijk voor hem/haar is.
 • Sensing - Intuition
  Sensing (S): Persoon praat in het hier en nu, is gericht op feiten en trekt zorgvuldig en nauwkeurig conclusies. Begrijpt ideeën, theorieën door praktische toepassingen. Ziet en onthoudt details
  Intuition (N): Persoon praat in de toekomstige tijd en heeft grote verbeeldingskracht, is verbaal creatief. Trekt snel conclusies op basis van voorgevoel en wil ideeën, theorieën verduidelijken voor toepasing. Ziet en onthoudt weining details. Vertrouwt op inspiratie.
 • Thinking - Feeling
  Thinking (T): Persoon is analytisch en lost problemen op met logica. Is redelijk. Kan onverbiddelijk zijn.
  Feeling (F): Persoon is meelevend en beoordeelt de invloed van beslissingen op mensen. Streeft naar harmonie en positieve omgang. Kan zachtaardig overkomen.
 • Judging - Percieving
  Judging (J): Persoon is planmatig en organiseert. Is systematisch en legt zaken graag vast. Probeert stress door tijdsdruk te vermijden. Perceiving (P): Persoon is spontaan en flexibel. Staat open voor verandering. Kan zich moeilijk vastleggen. Haalt energie uit tijdsdruk.