Home7S model

7S model: systeem, om de kwaliteit in kaart te brengen van de prestaties die een onderneming levert. Shared values, Strategy, Structure, Systems, Style, Staff, Skills.

7S model

Wat is het 7S model?

Het 7S model is een systeem, ontworpen door (voormalige) McKinsey-medewerkers (Richard Pascale, Tom Peters en Robert Waterman) om de kwaliteit in kaart te brengen van de prestaties die een onderneming levert.

De zeven 'S'-factoren zijn verdeeld in drie 'harde' elementen

 • strategie
 • structuur
 • systemen

en vier 'zachte' elementen

 • stijl
 • significante gemeenschappelijke waarden
 • sleutelbekwaamhede
 • staf (in de zin van personeel)

Toelichting 7S-en

 1. 'Shared values' (als centrale spil)
  Het gaat over de bedrijfsopvatting, de bedrijfscultuur en de gemeenschappelijk ervaren identiteit.
 2. 'Strategy' wijst op de voorgenomen strategische acties, doelen en inzet van middelen (gerelateerd aan mission statement)
 3. 'Structure' refereert naar de inrichting van de onderneming naar niveau's, taakverdeling, coördinatie, de lijn-, staf- en functionele organisatie.
 4. 'Systems'omvat alle formel en informele werkwijzen en procedures en systemen.
 5. 'Style' refereert aan de managementstijl. We hebben het dan besturingsstructuur en cultuur binnen de organisatie.
 6. 'Staff' richt zich op de profielen zijn van management en medewerkers. Hiertoe behoort ook de recruitment, motivatie, evaluatie en beoordeling, ontwikkeling en beloning.
 7. 'Skills' richt zich op de vaardigheden van de organisatie en mens. Waar is ze goed en/of competitief?

Mate en tempo beinvloedbaarheid

Elke S is beïnvloedbaar.  'Staff', 'Strategy', 'Structure' en 'Systems' kunnen vaak op korte termijn worden veranderd of bijgesteld. De drie andere factoren worden door McKinsey traag-variabelen genoemd. 'Style', 'Skills' en 'Shared values' slechts op de langere termijn. kunnen.

Inwerken op deze 'traag-variabelen' levert zeer dikwijls geen onmiddellijk zichtbare resultaten op. Het is echter juist op deze drie factoren dat de persoon van de manager veel invloed kan uitoefenen.