Key Consult expertise: consulting en advies bij strategie- en organisatieontwikkeling, coaching leidinggevenden, top en hoger management, trainingen en performance management.

Onze Expertise

Consulting

Consulting en advies bij strategie- en organisatieontwikkeling:

 • ontwikkelen van strategische plannen
 • adviseren voor organisatiestructuur optimalisatie
 • opmaken functiebeschrijvingen en rolprofielen
 • optimaliseren van interne communicatie
 • focusgroepen en adviesrapportering
 • change management projecten
 • aansturen van veranderingsprocessen voor leidinggevenden
 • omgaan met veranderingen voor medewerkers

meer consulting

Coaching

Coaching van leidinggevenden, top en hoger management voor het verkrijgen van de juiste leadership-, managementvaardigheden en competenties, aangevuld met trainingen op maat.

 • opleidingsprogramma’s (1-6d) voor lager, midden en hoger management (leiderschap, motiveren van medewerkers, coachen, delegeren, conflicthantering, onderhandelen, communiceren, overtuigend presenteren en interveniëren, …)
 • (individuele) coaching zowel remediërend als ontwikkelend
 • persoonlijke ontwikkelingsplannen
 • MBTI profielen en competentietraining
 • process communication management
 • coaching van topteams
 • coach-the-coach
 • modereren van intervisiegroepen

meer coaching

Trainingen

Trainingen:

 • leadership development: verbetering effectiviteit en motiveren anderen.
 • management development: ontwikkeling van management competenties en verbetering effectiviteit en efficiency.

meer trainingen

 

Performance management

Performance management door het leveren van instrumentarium om de ontwikkeling en groei van organisatie en mens te volgen en bij te sturen.

 • ontwikkelen van concept
 • maken van formulieren en handleidingen (eventueel ICT ondersteund)
 • verzorgen van infosessies
 • opleiden van interne experts
 • verzorgen van opleiding in plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken voor zowel leidinggevenden als medewerkers
 • begeleiden van pre-evaluatie
 • evaluatie van de evaluatie

meer performance management