Organisatie ontwikkeling: wat, met wie, hoe en resultaat

Organisatie ontwikkeling

Wat

Vanuit, maar ook parallel aan, de ontwikkeling van een juiste bedrijfs- en organisatiestrategie hoort ook de ontwikkeling van een passende organisatie en organisatiestructuur om de doelen en ambities te verwezenlijken.

  • adviseren voor organisatiestructuur optimalisatie
  • opmaken functiebeschrijvingen en rolprofielen
  • optimaliseren van interne communicatie
  • focusgroepen en adviesrapportering

Met wie

Bij de ontwikkeling van de juiste organisatiestructuur werken wij met

  • Directiecomités, managementteams ofwel top- en hoger management, en hogere leidinggevenden van de organisatie.
  • sleutelfiguren en beïnvloeders uit de organisatie, zowel voor bevraging vooraf als voor de verspreiding nadien.
  • speciaal hiervoor samengestelde werkgroepen voor het toetsen van de ontwikkelde ideeën.

Hoe

Wij maken een organisatie ontwikkelingsplan gebaseerd op onze visie en toekomst ambities. Aan de hand van organisatie ontwerpcriteria bedenken en ontwikkelen wij de meest passende organisatiestructuur en concretiseren wij dat nadien.

Resultaat

Een adequate organisatie.