Verandermanagement of change management: we helpen belangrijke veranderingen in uw organisatie te formuleren, te communiceren en te realiseren.

Change management

Wat

We helpen belangrijke veranderingen in uw organisatie te formuleren, te communiceren en te realiseren. We schrijven samen met u een plan van aanpak en helpen de uitvoering van dit plan realiseren door uw mensen te sensibiliseren en bewust te maken voor de reden en noodzaak van verandering. Voor ons zijn de sleutelwoorden in een veranderingsplan en veranderingstraject: betrokkenheid, participatie en draagvlak.

  • Change management projecten
  • Aansturen van veranderingsprocessen voor leidinggevenden
  • Omgaan met veranderingen voor medewerkers  

Met wie

Verandermanagement begint ‘boven’ dus eerst en vooral beginnen wij bij het topmanagement en alle betrokken leidinggevenden, dan volgt de rest van de organisatie en medewerkers.

Hoe

Veranderen is managen. Veranderingstrajecten zijn wederkerend en zo mogelijk een continu proces. Wij ondersteunen bij:

  • de analyse van de omvang, complexiteit, innovatiegraad en doelgroep van de verandering
  • managementaanpak/managementstijl (van directief tot responsabiliserend) en procesaanpak (van weinig participatie van het personeel tot hoge betrokkenheid en veel dynamiek)
  • bereiken van veranderingsgezindheid dwars door de organisatie
  • meten van de realisatie van de beoogde veranderingen
  • analyse van de blokkades, knel-, en pijnpunten en bepalen van bijsturingen

Ondersteunende modellen die wij vaak hanteren zijn het 'Competing Values Framework van Quinn' en '7S Model van McKinsey'

Resultaat

Dat de orginisatie de gewenste veranderingen heeft doorgevoerd, zowel wat ze doet als hoe ze het doet.