Met consulting richten wij ons op strategie ontwikkeling, organisatie ontwikkeling en change management of verandermanagement.

Hieronder gaan wij verder in op strategie ontwikkeling, organisatie ontwikkeling en verandermanagement. Diensten:

- strategische plannen organisatiestructuur

- optimalisatie functiebeschrijvingen & rolprofielen

- optimalisatie interne communicatie

- focusgroepen & adviesrapportering

- change management

- veranderingsprocessen voor leidinggevenen

- omgaan met veranderingen

 

Meer informatie?

contact

Wij ontwikkelen tijdens strategische workshops een strategisch plan voor uw onderneming of organisatie waarin we missie, visie, strategische doelen en operationele doelstellingen helpen te bepalen en vast te stellen.

Opens internal link in current windowmeer strategie ontwikkeling

Vanuit, maar ook parallel aan, de ontwikkeling van een juiste bedrijfs- en organisatiestrategie hoort ook de ontwikkeling van een passende organisatie cultuur en structuur om doelen en ambities te verwezenlijken.

Opens internal link in current windowmeer organisatie ontwikkeling

We helpen belangrijke veranderingen in uw organisatie te formuleren, te communiceren en te realiseren. Veranderen gaat niet vanzelf, niet door het besluiten of het uitroepen daarvan.

Opens internal link in current windowmeer change management