Remedierende coaching: het verbeteren van leiderschaps- kwaliteiten, managementvaardigheden en competenties van u binnen uw huidige functie.

Remedierende coaching

Wat

Met remedierende coaching richten wij ons op het verbeteren van leiderschaps- kwaliteiten, managementvaardigheden en competenties van u binnen uw huidige functie.  Op individuele basis en in hoog tempo ontdekt u de belemmeringen in uw functioneren en leert u hoe die weg te halen. Met uw coach leert u zo effectiever te functioneren.

Voor wie

Coaching is persoonlijk en op het individu gericht. Wij coachen leden van
• directiecomités
• top- en hoger management
• managementteams
• hogere leidinggevenden van de organisatie
• midden en lager kader

 

Hoe

Door bevraging en analyse krijgt u zelf inzicht in knelpunten en oplossingsrichting. Alvorens te starten met een individuele coaching bekijken we eerst de waarom vraag. Vervolgens leggen we in het coachingscontract vast wat we samen willen bereiken en spreken we af hoeveel coachingssessies zullen plaatsvinden met welke duur.

Als basis voor onze coaching hanteren wij vaak het GROW model van John Whitmore:
Goal (doelstelling): wat willen we veranderen, wat is gewenste situatie in positieve bewoordingen
Reality (huidige situatie): wat is de stand van zaken en wat zijn de belangrijkste knelpunten en dus verbeterpunten.
Options (alternatieven): welke oplossingsrichtingen zijn mogelijk en wat zijn pro's en contra's van ieder alternatief, de haalbaarheid en randvoorwaarden?
Will and Wrap up (engagement en actieplan): keuze in beste alternatief en uitwerking van concreet actieplan.  Wat moet u doen en gaat u doen!

Resultaat

U past voor 100% in uw functie.