Ontwikkelingsgerichte coaching: persoonlijke groei van leadership kwaliteiten en managementvaardigheden passend in de organisatie.

Ontwikkelingsgerichte coaching

Wat

Met ontwikkelingsgerichte coaching richten wij ons op zowel de ontwikkeling van leadership kwaliteiten, managementvaardigheden en competenties maar leert u vooral persoonlijk te evolueren en te groeien. Het startpunt is niet de beperking of het tekort. Het accent ligt op de ontwikkelingsmogelijkheden die passen in mogelijkheden van uw potentieel, uw carrièrepad en de noden van de organisatie. U en wij werken aan een individueel ontwikkelingsplan op maat.

Voor wie

Coaching is persoonlijk en op het individu gericht. Wij coachen leden van
• directiecomités
• top- en hoger management
• managementteams
• hogere leidinggevenden van de organisatie
• midden en lager kader

 

Hoe

Door bevraging en analyse werkt u bewust aan uw persoonlijke en professionele groei. Alvorens te starten met een individuele coaching bekijken we eerst de waarom vraag. Vervolgens leggen we in het coachingscontract vast wat we samen willen bereiken en spreken we af hoeveel coachingssessies zullen plaatsvinden met welke duur.

Als basis voor onze coaching hanteren wij vaak het GROW model van John Whitmore:
Goal (doelstelling): wat willen we veranderen, wat is gewenste situatie in positieve bewoordingen
Reality (huidige situatie): wat is de stand van zaken en wat zijn de belangrijkste knelpunten en dus verbeterpunten.
Options (alternatieven): welke oplossingsrichtingen zijn mogelijk en wat zijn pro's en contra's van ieder alternatief, de haalbaarheid en randvoorwaarden?
Will and Wrap up (engagement en actieplan): keuze in beste alternatief en uitwerking van concreet actieplan.  Wat moet u doen en gaat u doen!

Resultaat

Persoonlijke groei passend in de organisatie.